Sadržaj

 


Info

 

SAVREMENI JUŽNOSLOVENSKI AFORIZAM 2022

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik „Savremeni južnoslovenski aforizam 2022“.
Rok za slanje priloga je 1. 9. 2023. godine i šalju se na adresu:

alma.izdavackakuca@yahoo.com

Zbornik će imati pet delova.

1. Aforizmi
2. Iz knjiga
3. O aforizmu
4. O knjigama aforizama
5. O autorima

U prvom su delu („Aforizmi“) aforizmi na bilo kojem od južnoslovenskih jezika koji se ne nalaze u objavljenim autorskim knjigama. Šalje se četrdeset aforizama. Aforizmi mogu biti već publikovani u časopisima i novinama, štampanim i elektronskim, u zbornicima, na društvenim mrežama, blogovima i slično u toku 2022. godine (jedino ne mogu biti objavljeni u autorskim knjigama – ti aforizmi spadaju u drugi deo ovog zbornika), a mogu biti i neobjavljeni. Aforizmi se šalju se u jednom fajlu u Vordu. Aforizmi na jezicima s područja nekadašnjeg srpskohrvatskog jezika štampaju se ćirilicom ili latinicom, po želji autora. Autori iz Makedonije šalju aforizme na makedonskom jeziku, autori iz Slovenije na slovenačkom, iz Bugarske – na bugarskom. Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju jedan ispod drugog, bez razmaka.

U drugom delu („Iz knjiga“) predstavljaju se knjige aforizama na bilo kojem od južnoslovenskih jezika objavljene 2022. godine. Svaka knjiga biće predstavljena na dve stranice Zbornika (do 40 aforizama, u zavisnosti od njihove dužine). Osim aforizama iz knjige, potrebno je poslati naziv knjige, ime autora, naziv izdavača knjige, godinu i mesto izdanja knjige. Aforizmi na jezicima s područja nekadašnjeg srpskohrvatskog jezika štampaju se ćirilicom ili latinicom, u zavisnosti od pisma u knjizi. Autori iz Makedonije šalju aforizme na makedonskom jeziku, autori iz Slovenije na slovenačkom, iz Bugarske – na bugarskom. Aforizmi iz knjige, zajedno s autorovom biografijom i podacima o knjizi, šalju se u jednom fajlu u Vordu. Poželjno je poslati i sliku prednje strane korica knjige (najbolje kao JPG ili PDF fajl). Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju jedan ispod drugog, bez razmaka.

U trećem delu („O aforizmu“) objavljuju se naučni, naučno-popularni, pregledni i drugi radovi vezani za savremeni južnoslovenski aforizam i autore aforizama. Radovi mogu imati sve elemente uobičajene za naučne radove (afilijacija, apstrakt na jeziku rada, ključne reči na jeziku rada, spisak citirane literature i izvora, rezime na jeziku različitom od jezika rada, ključne reči na jeziku rezimea), ali ih i ne moraju imati. Radovi se šalju zajedno s autorovom biografijom u fajlu u Vordu. Radovi mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika (autori iz Makedonije šalju radove na makedonskom jeziku, autori iz Slovenije na slovenačkom, iz Bugarske – na bugarskom). Ako je rad već objavljen (isključivo 2022. godine), potrebno je navesti podatke o izvoru (naziv časopisa, zbornika, kolektivne monografije i drugo, godina izdanja, broj, mesto, izdavač, brojevi stranica ili adresa na internetu, datum postavljanja...).

U četvrtom su delu („O knjigama aforizama“) prikazi knjiga aforizama objavljenih na bilo kojem od južnoslovenskih jezika 2022. godine. Šalju se neobjavljeni, kao i već objavljeni prikazi (kao pogovor ili predgovor u autorskim knjigama i drugde). Ako je prikaz već objavljen, potrebno je navesti podatke o izvoru (naziv časopisa, zbornika, kolektivne monografije i drugo, godina izdanja, broj, mesto, izdavač, brojevi stranica ili adresa na internetu, datum postavljanja...). Osim prikaza knjige, potrebno je poslati naziv prikazane knjige, ime autora, naziv izdavača knjige, godinu i mesto izdanja knjige. Prikazi mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika (autori iz Makedonije šalju prikaze na makedonskom jeziku, autori iz Slovenije na slovenačkom, iz Bugarske – na bugarskom). Prikaz knjige, zajedno s biografijom autora prikaza i podacima o knjizi, šalje se u jednom fajlu u Vordu. Poželjno je poslati i sliku prednje strane korica knjige (najbolje kao JPG ili PDF fajl).

U poslednjem delu („O autorima“) nalaze se kratki biografsko-bibliografski podaci o autorima objavljenih priloga (aforizama, knjiga, prevoda, prikaza, radova, tekstova). Navodi se godina i mesto rođenja, profesija, književni i(li) naučni rad vezan za književnost, objavljene knjige (naziv knjige je napisan kurzivom, a u zagradi se navodi godina objavljivanja), mesto u kome autor živi i drugo. Biografsko-bibliografski podaci mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Biografije na jezicima s područja srpskohrvatskog štampaju se ćirilicom ili latinicom, po želji autora. Biografije autora iz Makedonije štampaju se na makedonskom jeziku, biografije iz Slovenije na slovenačkom, iz Bugarske – na bugarskom. Šalju se kao fajl u Vordu.

Zbornik „Savremeni južnoslovenski aforizam“ biće objavljivan jednom godišnje. Objavljeni prilozi neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen. Ceo zbornik (PDF fajl štampanog izdanja) biće besplatno dostupan na sajtu www.alma.rs, a svi koji budu želeli da ovaj zbornik stave na svoj sajt, na profil na društvenim mrežama i drugde dobiće fajl besplatno. Na sajtu www.alma.rs nalazi se fajl zbornika „Savremeni južnoslovenski aforizam 2021“.


NAJKRAĆE PRIČE 2021

Izdavačka kuća „Alma” priprema zbornik priča pod nazivom „Najkraće priče 2021”. Na konkurs se šalju do tri neobjavljene priče, ne duže od 30 redova (1800 znakova, pri čemu se i razmak između reči računa kao znak). Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Konkurs nema takmičarski karakter – nema pobednika, nagrada i sl. Priče uvrštene u zbornik neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen. Priče se potpisuju imenom i prezimenom. Poželjno je navesti i osnovne podatke o autoru (godina i mesto rođenja, zanimanje, književni rad, saradnja sa časopisima, objavljene knjige, adresa, telefon, imejl adresa...). Radovi se šalju elektronskom poštom na adresu:

alma.izdavackakuca@yahoo.com

Sve priče, zajedno s autorovom biografijom, treba poslati u jednom fajlu. Svima ćemo potvrditi da smo njihov mejl primili. Ukoliko vam ne odgovorimo, molimo vas da priče pošaljete ponovo. Konkurs je otvoren do 20. decembra 2021. godine. Sredinom marta 2022. godine biće objavljen zbornik najlepših ostvarenja pristiglih na konkurs. Sve informacije o konkursu, autorima zastupljenim u zborniku, predstavljanju knjige i sl. biće objavljene na sajtu www.alma.rs i www.alma.co.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa (uključujući i zbornik s XX konkursa za najkraću kratku priču – „U današnje vreme“, te zbornik s I konkursa za priču „Priča starog igumana“).


AFORIZMI I AFORISTIČARI 21

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik „Aforizmi i aforističari 21“.
Zbornik se sastoji iz tri dela.
U prvom delu se objavljuju aforizmi koji nisu publikovani u autorskim knjigama. Ne smeta ukoliko su već objavljeni u časopisima i dnevnim listovima, štampanim ili elektronskim, na društvenim mrežama, blogovima i sl. Šalje se do 80 aforizama. Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju u Vordu, jedan ispod drugog, bez razmaka.
U drugom delu se predstavljaju objavljene knjige aforizama. Šalje se do 70 aforizama (iz jedne knjige). Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju u Vordu, jedan ispod drugog, bez razmaka. Potrebno je navesti osnovne podatke o knjizi (autor, naziv knjige, izdavač, grad, godina objavljivanja). Predstavićemo sve knjige, bez obzira na godinu objavljivanja, koje već nisu predstavljene u nekom od dvadeset prethodnih zbornika „Aforizmi i aforističari“.
Treći deo zbornika sadrži biografije autora. Navode se osnovni biografski i bibliografski podaci. Nazivi objavljenih knjiga se stavljaju pod navodnike, a u zagradi se navodi godina objavljivanja.
Sve aforizme i biografiju treba poslati u jednom fajlu.
Objavljeni prilozi se ne honorišu. Autorski primerak zbornika nije predviđen.
Prilozi se šalju do 15. avgusta 2021. na adresu:

alma.izdavackakuca@yahoo.com


I KONKURS ZA PRIČU

Izdavačka kuća „Alma” organizuje I konkurs za priču. Šalju se do tri neobjavljene priče DUŽE od 1.800 znakova (i razmak između reči se računa kao znak) a kraće od 7.000 znakova. Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Priče, odštampane u jednom primerku potpisuju se šifrom, a razrešenje šifre dostavlja se u zasebnoj manjoj koverti (koja se stavlja u veću kovertu s pričama), gde se navode i osnovni podaci o autoru (godina i mesto rođenja, zanimanje, književni rad, saradnja sa časopisima, objavljene knjige, adresa, telefon, imejl adresa...). Žiri će dodeliti I, II i III nagradu. Priče, potpisane imenom i prezimenom, mogu se poslati i elektronskom poštom (sve priče treba kopirati u samo jedan fajl, zajedno s kratkom biografijom), i u tom slučaju ne učestvuju u konkurenciji za nagrade, ali će biti objavljene u zborniku – ukoliko to svojim kvalitetom zavređuju.

Radovi se šalju na adresu:

„Alma”
Molerova 62-A
11000 Beograd

ili

alma.izdavackakuca@yahoo.com

Svima koji priče pošalju elektronskom poštom potvrdićemo da smo njihov mejl primili. Ukoliko vam ne odgovorimo, molimo vas da priče pošaljete ponovo. Konkurs je otvoren do 1. septembra 2021. godine. Žiri će proglasiti pobednike 20. oktobra. Objavljene priče neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen. Sve informacije o konkursu, nagradama, predstavljanju knjige i sl. biće objavljene na sajtu www.alma.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa.


NAJKRAĆE PRIČE 2020

Izdavačka kuća „Alma” priprema zbornik priča pod nazivom „Najkraće priče 2020”. Na konkurs se šalju do tri neobjavljene priče, ne duže od 30 redova (1800 znakova, pri čemu se i razmak između reči računa kao znak). Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Konkurs nema takmičarski karakter – nema pobednika, nagrada i sl. Priče uvrštene u zbornik neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen. Priče se potpisuju imenom i prezimenom. Poželjno je navesti i osnovne podatke o autoru (godina i mesto rođenja, zanimanje, književni rad, saradnja sa časopisima, objavljene knjige, adresa, telefon, imejl adresa...). Radovi se šalju elektronskom poštom na adresu:

alma.izdavackakuca@yahoo.com

Sve priče, zajedno s autorovom biografijom, treba poslati u jednom fajlu.

Svima ćemo potvrditi da smo njihov mejl primili. Ukoliko vam ne odgovorimo, molimo vas da priče pošaljete ponovo.

Konkurs je otvoren do 15. decembra 2020. godine. Sredinom marta 2021. godine biće objavljen zbornik najlepših ostvarenja pristiglih na konkurs.

Sve informacije o konkursu, autorima zastupljenim u zborniku, predstavljanju knjige i sl. biće objavljene na sajtu www.alma.rs i www.alma.co.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa (uključujući i zbornik s XIX konkursa za najkraću kratku priču – „U nizu“).


AFORIZMI I AFORISTIČARI 20

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik „Aforizmi i aforističari 20“.

Zbornik se sastoji iz tri dela.

U prvom delu se objavljuju aforizmi koji nisu publikovani u autorskim knjigama. Ne smeta ukoliko su već objavljeni u časopisima i dnevnim listovima, štampanim ili elektronskim, na društvenim mrežama, blogovima i sl. Šalje se do 80 aforizama. Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju u Vordu, jedan ispod drugog, bez razmaka.

U drugom delu se predstavljaju objavljene knjige aforizama. Šalje se do 70 aforizama (iz jedne knjige). Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju u Vordu, jedan ispod drugog, bez razmaka. Potrebno je navesti osnovne podatke o knjizi (autor, naziv knjige, izdavač, grad, godina objavljivanja). Predstavićemo sve knjige, bez obzira na godinu objavljivanja, koje već nisu predstavljene u nekom od devetnaest prethodnih zbornika „Aforizmi i aforističari“.

Treći deo zbornika sadrži biografije autora. Navode se osnovni biografski i bibliografski podaci. Nazivi objavljenih knjiga se stavljaju pod navodnike, a u zagradi se navodi godina objavljivanja i grad.

Sve aforizme i biografiju treba poslati u jednom fajlu.

Objavljeni prilozi se ne honorišu. Autorski primerak zbornika nije predviđen.

Prilozi se šalju do 20. septembra 2020. na adresu: alma.izdavackakuca@yahoo.com.


XIX KONKURS ZA NAJKRAĆU KRATKU PRIČU

Izdavačka kuća „Alma” organizuje XIX konkurs za najkraću kratku priču. Šalju se do tri neobjavljene priče ne duže od 15 redova (900 znakova). Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Priče, odštampane u jednom primerku (pošto priče skeniramo, više nisu potrebna tri primerka), potpisuju se šifrom, a razrešenje šifre dostavlja se u zasebnoj manjoj koverti (koja se stavlja u veću kovertu s pričama), gde se navode i osnovni podaci o autoru (datum i mesto rođenja, zanimanje, književni rad, saradnja sa časopisima, objavljene knjige, adresa, telefon, imejl adresa...). Žiri će dodeliti I, II i III nagradu. Priče, potpisane imenom i prezimenom, mogu se poslati i elektronskom poštom (sve priče trеba kopirati u samo jedan fajl), i u tom slučaju ne učestvuju u konkurenciji za nagrade, ali će biti objavljene u zborniku – ukoliko to svojim kvalitetom zavređuju.

Radovi se šalju na adresu:

„Alma”
Molerova 62-A
11000 Beograd

alma.izdavackakuca@yahoo.com

Svima koji priče pošalju elektronskom poštom potvrdićemo da smo njihov mejl primili. Ukoliko vam ne odgovorimo, molimo vas da priče pošaljete ponovo.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2020. godine. Žiri će proglasiti pobednike 15. oktobra. Objavljene priče neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen.

Sve informacije o konkursu, nagradama, predstavljanju knjige i sl. biće objavljene na sajtu www.alma.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa.


SATIRIČNE PRIČE 2

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik „Satirične priče 2“.

Zbornik se sastoji iz tri dela.

U prvom delu se objavljuju satirične priče koje nisu publikovane u autorskim knjigama. Ne smeta ukoliko su već objavljene u časopisima i dnevnim listovima, štampanim ili elektronskim, na društvenim mrežama, blogovima i sl. Šalju se do tri stranica A5 formata (jednostruki prored, font 12 tačaka). Iznimno se može poslati i više od tri stranice ukoliko je jedna priča duža od tri stranice.

U drugom delu se predstavljaju objavljene knjige satiričnih priča. Šalju se do tri stranice A5 formata (iz jedne knjige). Iznimno se može poslati i više od tri stranice ukoliko je jedna priča duža od tri stranice. Potrebno je navesti osnovne podatke o knjizi (autor, naziv knjige, izdavač, grad, godina objavljivanja). Predstavićemo sve knjige, bez obzira na godinu objavljivanja.

Četvrti deo zbornika sadrži biografije autora. Navode se osnovni biografski i bibliografski podaci. Nazivi objavljenih knjiga se stavljaju pod navodnike, a u zagradi se navodi godina objavljivanja i grad.

Sve priče i biografiju treba poslati u jednom fajlu.

Objavljeni prilozi se ne honorišu. Autorski primerak zbornika nije predviđen.

Prilozi se šalju od 1. maja do 20. maja 2020. godine na adresu: alma.izdavackakuca@yahoo.com.

 


PROMOCIJE NA SAJMU KNJIGA

Na 64. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, koji je održan od 20-27. oktobra 2019. godine, predstavljeno je osam novih „Alminih“ izdanja.

U utorak 22. oktobra predstavljena je knjiga „Nostalgija predgrađa“ litvanskog književnika Antanasa A. Joninasa. O knjizi su govorili Milutin Đuričković, Đorđe Otašević i autor. Stihove je čitao Petar Ponjavić. Antanasu Joninasu je tom prilikom uručena Nagrada Udruženja književnih prevodilaca Crne Gore za najbolju prevedenu knjigu godine. Priznanje je uručio Božidar Pešev.

Sledećeg dana, u sredu, predstavljena su tri romana.
Prvi od njih je bio roman „Dojilja“ Liljane Pandeve iz S. Makedonije. Učestvovali su Milutin Đuričković, Marica Grozdanović Milošević, koja je ovaj roman prevela na srpski jezik, i autorka. Odlomke iz romana čitao je Petar Ponjavić.

O romanu „Čežnja“ Ljiljane Pilipović Karanović iz Banjaluke govorile su Branka Selaković i autorka.

Humorističko-satirični roman „Trbenda Silni“ Milutina Pejića prisutnima su predstavili Vesna Denčić, Đorđe Otašević i autor.

24. oktobra promovisana je knjiga „Kiša mog lica : Izabrane pesme“ albanskog pisca iz Tirane Visara Žitija. O knjizi su govorili Milutin Đuričković, prevodilac Smajl Smaka, Đorđe Otašević i autor. Žitijeve stihove je nadahnuto čitao Petar Ponjavić. Visaru Žitiju je uručena Nagrada Udruženja književnih prevodilaca Crne Gore za najbolju prevedenu knjigu poezije. U ime stručnog žirija, priznanje je uručio pesnik Dragomir Ćulafić.

O promociji Žitijeve knjige na „Alminom“ štandu na 64. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga objavljeno je više opširnih tekstova u albanskim dnevnim listovima i časopisima.

U subotu su u sali „Vasko Popa“ predstavljene dve poetske zbirke prevedene s mađarskog jezika – „Lov na lepotu“ Atile F. Balaža i „Posle ćutanja“ Šandora Halmošija. O knjigama su govorili Milutin Đuričković, Jolanka Kovač i autori. Stihove na srpskom je čitao Petar Ponjavić, a na mađarskom Jolanka Kovač i autori. Atili F. Balažu i Šandoru Halmošiju dodeljene su nagrade „Lukijan Mušicki“, koje je u ime Književnog društva „Sunčani breg“ iz Beograda uručio predsednik ove asocijacije prof. dr Miomir Milinković.

Poslednjeg dana Sajma, u prijatnoj i opuštenoj atmosferi, promovisana je knjiga satiričnih priča „Dolazak istine“ Slobodana Simića. Knjigu je predstavio Žarko Trebješanin, a u razgovoru o knjizi i Simićevom stvaralaštvu učestvovalo je i više prisutnih.

PREDSTAVLJANJE KNJIGE
SVJATOSLAVA BIRJULJINA 

Svjatoslav Birjuljin

5. novembra 2019. godine Svjatoslav Birjuljin je održao predavanje (na ruskom jeziku, s konsekutivnim prevođenjem na srpski) u Slovenačkom poslovnom klubu u Beogradu, na temu: Kako uspešno poslovati u državama nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Tom prilikom je predstavljena njegova upravo objavljena knjiga Umetnost vođenja saradnika – strategije postavljanja pitanja i odgovora. 


NAJKRAĆE PRIČE 2019

Izdavačka kuća „Alma” priprema zbornik priča pod nazivom „Najkraće priče 2019”. Na konkurs se šalju do tri neobjavljene priče, ne duže od 30 redova (1800 znakova, pri čemu se i razmak između reči računa kao znak). Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Konkurs nema takmičarski karakter – nema pobednika, nagrada i sl. Priče uvrštene u zbornik neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen. Priče se potpisuju imenom i prezimenom. Poželjno je navesti i osnovne podatke o autoru (godina i mesto rođenja, zanimanje, književni rad, saradnja sa časopisima, objavljene knjige, adresa, telefon, imejl adresa...). Radovi se šalju elektronskom poštom na adresu:

alma.izdavackakuca@yahoo.com

Sve priče, zajedno s autorovom biografijom, treba poslati u jednom fajlu.

Svima ćemo potvrdićemo da smo njihov mejl primili. Ukoliko vam ne odgovorimo, molimo vas da priče pošaljete ponovo.

Konkurs je otvoren do 15. decembra 2019. godine. Sredinom marta 2020. godine biće objavljen zbornik najlepših ostvarenja pristiglih na konkurs.

Sve informacije o konkursu, autorima zastupljenim u zborniku, predstavljanju knjige i sl. biće objavljene na sajtu www.alma.rs i www.alma.co.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa (uključujući i zbornik s XVIII konkursa za najkraću kratku priču – „Al' baš najkraća“)


SATIRIČNE PRIČE 1

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik „Satirične priče 1“.

Zbornik se sastoji iz četiri dela.

U prvom delu se objavljuju satirične priče koje nisu publikovane u autorskim knjigama. Ne smeta ukoliko su već objavljene u časopisima i dnevnim listovima, štampanim ili elektronskim, na društvenim mrežama, blogovima i sl. Šalje se do deset stranica A5 formata (jednostruki prored, font 12 tačaka). Iznimno se može poslati i više od deset stranica ukoliko je jedna priča duža od deset stranica.

U drugom delu se objavljuju satirične priče prevedene sa stranih jezika. Šalje se do pet stranica A5 formata (jednostruki prored, font 12 tačaka) jednog autora. Iznimno se može poslati i više od pet stranica ukoliko je jedna priča duža od pet stranica.

U trećem delu se predstavljaju objavljene knjige satiričnih priča. Šalje se do pet stranica A5 formata (iz jedne knjige). Iznimno se može poslati i više od pet stranica ukoliko je jedna priča duža od pet stranica. Potrebno je navesti osnovne podatke o knjizi (autor, naziv knjige, izdavač, grad, godina objavljivanja). Predstavićemo sve knjige, bez obzira na godinu objavljivanja.

Četvrti deo zbornika sadrži biografije autora. Navode se osnovni biografski i bibliografski podaci. Nazivi objavljenih knjiga se stavljaju pod navodnike, a u zagradi se navodi godina objavljivanja i grad.

Sve priče i biografiju treba poslati u jednom fajlu.

Predviđeno je da se zbornik „Satirične priče“ objavljuje više puta godišnje.

Objavljeni prilozi se ne honorišu. Autorski primerak zbornika nije predviđen.

Prilozi se šalju do 20. septembra 2019. na adresu:
alma.izdavackakuca@yahoo.com
 


XVIII KONKURS ZA NAJKRAĆU KRATKU PRIČU

Izdavačka kuća „Alma” organizuje XVII konkurs za najkraću kratku priču. Šalju se do tri neobjavljene priče ne duže od 15 redova (900 znakova). Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Priče, odštampane u jednom primerku (pošto priče skeniramo, više nisu potrebna tri primerka), potpisuju se šifrom, a razrešenje šifre dostavlja se u zasebnoj manjoj koverti (koja se stavlja u veću kovertu s pričama), gde se navode i osnovni podaci o autoru (datum i mesto rođenja, zanimanje, književni rad, saradnja sa časopisima, objavljene knjige, adresa, telefon, imejl adresa...). Žiri će dodeliti I, II i III nagradu. Priče, potpisane imenom i prezimenom, mogu se poslati i elektronskom poštom (sve priče treba kopirati u samo jedan fajl), i u tom slučaju ne učestvuju u konkurenciji za nagrade, ali će biti objavljene u zborniku – ukoliko to svojim kvalitetom zavređuju.

„Alma”
Molerova 62-A
11000 Beograd

ili

Alma.izdavackakuca@yahoo.com

Pošto veliki broj mejlova, iz nepoznatih razloga, ne stiže do nas, svima koji priče pošalju elektronskom poštom potvrdićemo da smo njihov mejl primili. Ukoliko vam ne odgovorimo, molimo vas da priče pošaljete ponovo.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2019. godine. Žiri će proglasiti pobednike 15. oktobra. Objavljene priče neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen.

Sve informacije o konkursu, nagradama, predstavljanju knjige i sl. biće objavljene na sajtu www.alma.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa.
 


AFORIZMI I AFORISTIČARI 19

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik „Aforizmi i aforističari 19“.

Zbornik se sastoji iz tri dela.

U prvom delu se objavljuju aforizmi koji nisu publikovani u autorskim knjigama. Ne smeta ukoliko su već objavljeni u časopisima i dnevnim listovima, štampanim ili elektronskim. Šalje se najmanje 20, a najviše 80 aforizama. Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju u Vordu, jedan ispod drugog, bez razmaka.

U drugom delu se predstavljaju objavljene knjige aforizama. Šalje se do 70 aforizama (iz jedne knjige). Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju u Vordu, jedan ispod drugog, bez razmaka. Potrebno je navesti osnovne podatke o knjizi (autor, naziv knjige, izdavač, grad, godina objavljivanja). Predstavićemo sve knjige, bez obzira na godinu objavljivanja, koje već nisu predstavljene u nekom od sedamnaest prethodnih zbornika „Aforizmi i aforističari“.

Treći deo zbornika sadrži biografije autora. Navode se osnovni biografski i bibliografski podaci. Nazivi objavljenih knjiga se stavljaju pod navodnike, a u zagradi se navodi godina objavljivanja i grad.

Sve aforizme i biografiju treba poslati u jednom fajlu.

Objavljeni prilozi se ne honorišu. Autorski primerak zbornika nije predviđen.

Prilozi se šalju do 1. septembra 2019. na adresu:
alma.izdavackakuca@yahoo.com.


KNJIŽEVNI PREGLED

Od januara 2016. godine časopis Književni pregled ponovo izlazi u dva izdanja, štampanom i elektronskom, tromesečno.

U rubrici Sagledavanja objavljuju se originalni naučni radovi, pregledni radovi i stručni radovi vezani za književnost. Svaki od ovih radova prolazi katalogizaciju u Narodnoj biblioteci Srbije.

Rubrika O knjigama donosi prikaze knjiga objavljenih u protekle dve godine. Prilozi se šalju u Wordu, kao i biografija autora prikaza (u istom fajlu s prikazom). Knjige su grupisane prema književnim vrstama (romani, drame, pripovetke i priče, pesme, aforizmi). U okviru iste književne vrste prilozi su obično grupisani prema prezimenu autora.

U rubrici Iz novih knjiga predstavljaju se knjige publikovane u prethodne dve godine. Šalje se nekoliko strana teksta iz knjige u Wordu (bolje je poslati što više radi lakšeg uklapanja), te autorova biografija. Svi prilozi, uključujući autorovu biografiju, šalju se u samo jednom fajlu (Word). Knjige predstavljamo na dve strane. Ako je priča duža od dve stranice, nećemo je skraćivati, ali suviše duge priče nećemo objavljivati. Knjige su grupisane prema književnim vrstama (romani, drame, pripovetke i priče, pesme, aforizmi). U okviru iste književne vrste prilozi su obično grupisani prema prezimenu autora.

Za rubriku Iz rukopisa šalju se neobjavljene priče, pesme (uključujući i haiku) i aforizmi, kao i autorova biografija. Svi prilozi, uključujući autorovu biografiju, šalju se u samo jednom fajlu (Word). Priloge objavljujemo na jednoj ili na dve strane. Ako je priča duža od dve stranice, nećemo je skraćivati, ali suviše duge priče nećemo objavljivati. Prilozi su grupisani prema književnim vrstama (romani, priče, pesme, aforizmi). U okviru iste književne vrste prilozi su obično grupisani prema prezimenu autora.

U rubrici Novi glasovi objavljuju se priče, pesme (uključujući i haiku) i aforizmi mladih i još neafirmisanih, ali talentovanih pisaca. Svi prilozi, uključujući autorovu biografiju, šalju se u samo jednom fajlu (Word). Priloge objavljujemo na jednoj ili na dve strane. Ako je priča duža od dve stranice, nećemo je skraćivati, ali suviše duge priče nećemo objavljivati. Prilozi su grupisani prema književnim vrstama (priče, pesme, aforizmi). U okviru iste književne vrste prilozi su obično grupisani prema prezimenu autora.

Rubrika Prevedena književnost donosi prevode priča, pesama i aforizama. Prilozi su grupisani prema književnim vrstama (priče, pesme, aforizmi). U okviru iste književne vrste prilozi su obično grupisani prema prezimenu autora. Prilozi se šalju u Wordu, kao i biografije autora prevedenog dela i prevodioca (sve u samo jednom fajlu).

U rubrici Razgovori objavljuju se intervjui s književnicima.

Prilozi objavljeni u Književnom pregledu se ne honorišu. Autorski primerak nije predviđen.

Radovi se šalju na adresu: knjizevnipregled@yahoo.com.

Svi brojevi Književnog pregleda nalaze se na našem sajtu.


Arhiva