Biblioteka

 

 

Info

 

Ljubomir Kovačević: Srbi u Hrvatskoj i veleizdajnička parnica 1909 : predavanje u korist optuženičkih porodica držano 12 jula 1909 u Građanskoj Kasini Ljubomir Kovačević

Srbi u Hrvatskoj i veleizdajnička parnica 1909

studija

Beograd, 2023. 80 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-079-1


Program za ujedinjenje Srbije i Crne Gore

Program za ujedinjenje Srbije i Crne Gore

knjiga

Beograd, 2022. 34 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-078-4


Aleksa Ivić: O srpskom i hrvatskom imenu Aleksa Ivić

O srpskom i hrvatskom imenu

knjiga

Beograd, 2022. 35 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-076-0


Svetislav Davidović: Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini : (od 960. do 1930. god.) Svetislav Davidović

Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini : (od 960. do 1930. god.)

monografija

Beograd, 2022. 111 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-073-9


Nikola Jurić: Prilog raspravi o nacionalnom karakteru Boke Kotorske u prošlosti i sadašnjosti Nikola Jurić

Prilog raspravi o nacionalnom karakteru Boke Kotorske u prošlosti i sadašnjosti

knjiga

Beograd, 2022. 66 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-071-5


Stanoje Stanojević: Istorija Bosne i Hercegovine (2. „Almino“ izmenjeno izdanje) Stanoje Stanojević

Istorija Bosne i Hercegovine

knjiga

Beograd, 2022. (2. „Almino“ izmenjeno izd.) 102 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-069-2


Sava Bjelanović: O hrvatskom državnom pravu : Govor zastupnika Save Bjelanovića u Dalmatinskom Saboru godine 1892 Sava Bjelanović

O hrvatskom državnom pravu

knjiga

Beograd, 2022. (2. „Almino“ izmenjeno izd.) 89 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-066-1


Lazar Lazarević: Beleške iz okupiranog Beograda (1915–1918) Lazar Lazarević

Beleške iz okupiranog Beograda (1915–1918)

knjiga

Beograd, 2022. (2. „Almino“ izd.) 142 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-065-4


Dragiša Lapčević: Okupacija Dragiša Lapčević

Okupacija

knjiga

Beograd, 2022. (2. „Almino“ izd.) 144 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-064-7


Stanoje Stanojević: Iz srpske prošlosti : istoriski članci Stanoje Stanojević

Iz srpske prošlosti : istoriski članci

knjiga

Beograd, 2022. (2. „Almino“ izd.) 120 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-063-0


Novica Šaulić: Crna Gora Novica Šaulić

Crna Gora

knjiga

Beograd, 2022. (2. izmenjeno „Almino“ izd.) 70 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-062-3


Vladimir Ćorović: Političke prilike u Bosni i Hercegovini Vladimir Ćorović

Političke prilike u Bosni i Hercegovini

studija

Beograd, 2022. 115 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-981-9


urednik Đorđe Otašević

Austro-Ugarska crvena knjiga : diplomatske isprave, kojima se objašnjava kako je došlo do rata god. 1914.

monografija

Beograd, 2021. 153 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-966-6


Dimitrije Dušan Balać

Istorijska prava srpskog naroda na krajeve: Dalmaciju, Krbavu, Liku, Gorski Kotar, Žumberak, Kordun, Baniju i Slavoniju

monografija

Beograd, 2021. 222 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-958-1


Aleksej Jelačić: Istorija Rusije Aleksej Jelačić

Istorija Rusije

monografija

Beograd, 2021. 332 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-963-5


Vlatko Bogićević

Bosna i Hercegovina srpske su zemlje po krvi i po jeziku

monografija

Beograd, 2021. 59 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-955-0


Jovan Hadži Vasiljević

Muslimani naše krvi u Južnoj Srbiji

monografija

Beograd, 2021. 130 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-951-2


Aleksej Jelačić

Rusija i Balkan

monografija

Beograd, 2021. 147 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-949-9


Aleksandar Grujić: Opstanak jedne srpske porodice Aleksandar Grujić

Opstanak jedne srpske porodice

monografija

Beograd, 2021. 351 str. 24 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-896-6


Lazar Lazarević

Beleške iz okupiranog Beograda (1915-1918)

knjiga

Beograd, 2018. 142 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-599-6


Sergije Dimitrijević

Osnivanje i prve godine Partije (1919-1921)

knjiga

Beograd, 2018. 341 str. 24 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-582-8


Dragiša Lapčević

Okupacija

knjiga

Beograd, 2016. xxx str. 20 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-456-2


Stanoje Stanojević

Iz srpske prošlosti: istorijski spisi

zapisi

Beograd, 2016. 121 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-454-8


Novica Šaulić - Istorija Bosne i Hercegovine Novica Šaulić

Crna Gora

Monografija

Beograd, 2007. 71 str. 17 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-191-2

Likovno rešenje: Milan Beštić


Stanoje Stanojević - Istorija Bosne i Hercegovine Stanoje Stanojević

Istorija Bosne i Hercegovine

Monografija

Beograd, 2007. 172 str. 15 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-001-4

Likovno rešenje: Milan Beštić